Vladimír Merta (*1957), z cyklu Horká geometrie, 1993

 

kůže, kov, akryl, překližka, 40 × 20,5 cm

sign. Merta 93

 

cena na vyžádání

 

VYSTAVENO
Horká geometrie, Galerie Behémót, Praha 1993.
Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2018.

 

LITERATURA
Kolektiv autorů: Difficult Ceremony, Brno: Aparat. 2018, s. 91.

 

INFO

Malíř a konceptuální umělec Vladimír Merta patří ke generaci umělců, která se počátkem 80. let ostře vymezila vůči svým předchůdcům a profesorům a začala se sdružovat kolem nonkonformních akcí, jež vyústily v sérii pražských Konfrontací. Už v době svých akademických studií začal Merta realizovat akce a instalace v krajině, v nichž se účastníky procesu intimně laděné umělecké tvorby stávaly mnohdy i přírodní živly. Vytvářel ale také malby a objekty, které často konfrontoval s přírodninami a v nichž tematizoval mimo jiné i možnosti komunikace v prostředí skomírajícího socialismu. Se změnou politické situace se postupně proměňuje také Mertova tvorba. Počátkem 90. let vytváří objekty a malířské cykly s výraz-ným konceptuálním přesahem, které vycházejí z kritické reflexe kapitalis- tické konzumní společnosti raných 90. let, jako jsou cykly Reklama na nekonečno (1990–1992) či Velký finanční skandál (1992), po nichž v roce 1994 následují cykly Veřejná geometrie a Horká geometrie.

 

Cyklus Horká geometrie zahrnuje několik menších dřevěných závěsných objektů s geometrickými kompozicemi vytvořenými z kožených opasků; vrchol cyklu pak představuje dvojice hojně reprodukovaných rozměrných objektů–postelí. Oproti bezprostředně předcházejícím cyklům, vesměs kriticky reflektujícím chaos společenských proměn, se tedy Merta v tomto díle obrací k intimnímu fyzickému prožitku.