82. Jan Steklík (1938–2018) Zimní krajina, 70./80. léta

 

akryl, písek, dřevo 60,5 × 47,5 cm
sign. STEKLÍK, K.Š.

 

70 000 Kč ~ 2 690 €

 

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.

 

Jan Steklík patří k neopominutelným jménům českého výtvarného umění. Společně s Karlem Neprašem (1932–2002) se stal legendárním ředitelem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. Založena byla v dnes již neexistující hospodě U Křižovníků na Starém Městě v Praze jako volné sdružení na bázi propojování všednodenní reality s uměním.

Tvorba Jana Steklíka se formovala od konce padesátých let. Svůj „křižovnický“ koncept v duchu totální tvůrčí svobody a nezávislosti na jakékoliv autoritě, postavený proti všem formám politického a institucionálního establishmentu, intenzivně rozvíjel zejména v době normalizace a komunismu, kdy vznikaly mimo jiné série jeho Odstřihovánek, Zamalovánek či Nalepovánek, ale třeba i Střihy na krajinu. Paralelně s nimi, zejména na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, Steklík vytvářel zvláštní „průhledy do prostoru“ – dřevěné Rámečky-krajiny se subtilními „krajinářskými“ malířskými vstupy. V duchu křižovnického humoru pracujícího s ironizujícími kontexty se v nich omezil pouze na blindrám bez potřeby plátna, v přímém rozporu se zavedenou malířskou tradicí. Steklíkovy Rámečky-krajiny nás citlivě nabádají k představám a otevírají svobodné přístupy nejen k tvorbě, ale i k vnímání uměleckého díla.