MICHAL RANNÝ (1946–1981) KÁMEN, 1968

 

tuš, papír, pasparta, rám, sklo, 21 × 15 cm
Značeno autorským razítkem MR, Květen 68

 

9 000 Kč

 

Michal Ranný vystudoval pražskou akademii u profesora Františka Jiroudka, avšak skutečným počátkem jeho tvůrčí dráhy se stalo seznámení s Jiřím Johnem v roce 1967, kdy začal navštěvovat jeho večerní školu kresby aktu. Díky němu se seznámil také s Adrienou Šimotovou a Václavem Boštíkem. Velkým vzorem mu byl i Josef Šíma, se kterým se setkal v roce 1969 ve Francii. Inspirací se mu stala krajina a její archetypy jako kámen, písek, horizont, díky zahraničním cestám do Itálie a Francie i pobřeží a moře. Ranného od prvopočátku zajímala hmota, díky níž znázorňoval prostor a krajinné náměty; v sedmdesátých letech hmota ustupuje horizontálním rytmům, malířská forma se postupně blíží spíše znaku a směřuje ke geometrizujícímu pojetí krajiny. Soubor akvarelů a kvašů je typickou ukázkou projevu vynikajícího kreslíře a malíře, jehož tvorba byla velice náhle ukončena jeho předčasnou smrtí.