76. JAN HENDRYCH (*1936) FIGURA S RASTREM, 1960

 

polychromie, sádra, kov, dřevo, výška 51,5 cm
sign. JAN HENDRYCH 1960

 

95 000 Kč ~ 3 520 €

 

Jan Hendrych (1936) patří k umělecké generaci, která svůj výtvarný názor formovala v tíživém klimatu propagandistických padesátých let a velkou část svého života tvořila v nehostinných dobách normalizace a komunistického režimu. Není divu, že tito umělci hledali pevné body v meziválečné avantgardě a navazovali zpřetrhané souvislosti nejen s myšlenkami zakladatelů moderny, ale i s odkazy více než tisícileté evropské kultury.

Zájem o figuru a navození nového vztahu skutečnosti a člověka, který se v evropském kontextu označuje jako Nová figurace, byl Janu Hendrychovi přirozeně blízký a svojí tvorbou se do tohoto proudu také řadí. Je ovšem třeba zdůraznit, že specifickým sochařským jazykem vystavěným na modernistické tradici a výrazově-technologickém experimentu zaujímá Hendrych v proudu české Nové figurace výraznou a nezaměnitelnou pozici.

Nabízené dílo Figura s rastrem z roku 1969 patří do vývojové fáze, pro niž se v českém prostředí ustálilo označení informel. Lapidární, jakoby vzdutá forma je strukturována gestickými vrypy, otisky a zásahy, které soše dodávají expresivní až dramatický ráz. Nesmíme ovšem zapomínat, že samotná lidská figura nebyla a není hlavním cílem Hendrychova sdělení. Umělec ji vnímá jako prostředníka pro vyjádření stavu mysli člověka v konkrétní, často vyhrocené životní situaci. Figura je pro něj symbolem lidské mytologie, jejímž prostřednictvím otevírá otázky jednotlivce, ale i lidstva jako takového.