Radoslav Kratina (1928–1999), Velký kovový variabil, 80./90. léta

 

kovová plastika, dural

výška v nejnižším stavu 83,5 cm, podstavec 20 × 20 cm

 

504 300 Kč

včetně aukční provize

 

VYSTAVENO
Radoslav Kratina, Langův dům, Frýdek-Místek, 1996

 

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno od autora.

 

INFO

Dílo sochaře a grafika Radka Kratiny (1928–1999) patří ke klíčovým jevům poválečného racionálně orientovaného umění, které se v Československu prosazovalo v průběhu šedesátých let zejména v souvislosti se vznikem skupiny Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968) a založením mezinárodně působícího Klubu konkrétistů (1967). Představitelé tohoto proudu, označovaného jako neokonstruktivistické tendence, navazovali na odkazy meziválečné avantgardy, zejména domácího Devětsilu, německého Bauhausu nebo holandského hnutí De Stijl. Od roku 1965 Radek Kratina ve svém díle soustavně rozvíjel principy variability. Své reliéfy a objekty, které nazval variabily, vytvářel s vědomím následné proměny, ať posunem, pootočením, povytažením či změnou sklonu. Jako materiál nejdříve využíval dřevo a od roku 1970 kov. Materiálové vlastnosti kovu mu totiž umožnily preciznější opracování jednotlivých elementů a jejich napojování pomocí otočných čepů v různých úhlech, čímž se nám divákům otevřelo mnohem širší pole možností manipulace a proměn. K nejvýraznějším a prostorově nejvíce dominantním kovovým variabilům patří ty, které vznikly vršením jednotlivých dílců do vertikálních prutů.