Petr Dub (*1976), Purple, blue and magenta together with silver are impossible to read, 2014

akryl, syntetické laky, plátno, dřevo, 56 × 38 × 7 cm
sign. na rubu PURPLE, BLUE AND MAGENTA TOGETHER WITH SILVER ARE IMPOSSIBLE TO READ, Petr Dub 2014

60 000 Kč ~ 2 350 €

info
Gravitace? (V současném konceptuálním proudu není nic ponecháno touze po iluzi.)

Cyklus Hyperhybridy je inspirován pojetím hyper-reality francouzského filosofa Jeana Baudrillarda. Série objektů usiluje o definování vlastního teritoria prostřednictvím vyhraněné tvarové a povrchové úpravy. Hyperhybridy se formálně vymezují vůči běžnému závěsnému obrazu, jejich obsahová rovina ovšem staví především na dialogu s celou „skupinou“ umění, nikoli nutně pouze na vymezení vůči zobrazivému či abstraktnímu malířství. Cílem cyklu je poukázat na neschopnost současného umění fungovat vně historizujícího aparátu teorie umění a na ztrátu naší schopnosti číst mimo estetické normativy. Hyperhybridy konstrukčně integrují svůj fyzický rám a osvojují si průmyslový charakter „designových výrobků bez jasně stanovené funkce“. Tematizují ambivalenci mezi zobrazováním a abstrahováním, podobně jako zpochybňují míru objektivity dnešního interpretačního aparátu. Kde začíná a končí rám obrazu? A nakolik jsou v současném umění zástupné prvky variability, kompozice či perspektivy?