Radoslav Kratina, Kovový variabil, 80. léta

Radoslav Kratina

(1928–1999)

 

Kovový variabil, 80. léta

dural, výška 88 cm

dural, height 88 cm

471.900 Kč

(včetně aukční provize)

vystaveno
Radek Kratina, Konstanty a proměnné, Muzeum města Brna, Brno, 2017

 

provenience
Současný majitel získal dílo přímo od autora.

 

literatura
Srov.: Hana Larvová (ed.), Radek Kratina 1928–1999, Gallery s.r.o. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Museem Kampa, 2013, s. 273-277.

 

info
Dílo sochaře a grafika Radka Kratiny (1928–1999) patří ke klíčovým jevům poválečného racionálně orientovaného umění, které se v Československu prosazovalo v průběhu 60. let zejména v souvislosti se vznikem skupiny Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968) a založením mezinárodně působícího Klubu konkrétistů (1967). Představitelé tohoto proudu, označovaného jak neokonstruktivistické tendence, navazovali na odkazy meziválečné avantgardy, zejména domácího Devětsilu, německého Bauhausu nebo holandského hnutí De Stijl.
Od roku 1965 Radek Kratina ve svém díle soustavně rozvíjel principy variability. Své reliéfy a objekty, které nazval variabily, vytvářel s vědomím následné proměny, ať posunem, pootočením, povytažením, či změnou sklonu. Jako materiál nejdříve využíval dřevo, a od roku 1970 kov. Materiálové vlastnosti kovu mu totiž umožnily preciznější opracování jednotlivých elementů a jejich napojování pomocí otočných čepů v různých úhlech, čímž se nám divákům otevřelo mnohem širší pole možností manipulace a proměn. K nejvýraznějším a prostorově nejvíce dominantním kovovým variabilům patří ty, které vznikly vršením jednotlivých dílců do vertikálních prutů.