DENISA KRAUSOVÁ (*1981) ZÁTIŠÍ S JEZEVČÍKEM, 2019

 

olej, akryl, plátno, 165 × 180 cm
sign. na rubu DENISA KRAUSOVÁ, ZÁTIŠÍ S JEZEVČÍKEM

 

rezervováno

 

Denisa Krausová působila dříve v Jihlavě, kde absolvovala Střední grafickou školu, jež jí dala dobrý základ pro další pokračování na studiích v ateliéru grafiky Margity Titlové Ylovsky na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Veskrze formátově drobná grafická tvorba brzy přestala podněcovat umělkynin osobní a umělecký rozvoj, a proto na FaVU vystřídala více ateliérů. Od grafiky se přes sochu a environment (ateliéry Vladimíra Merty a Michala Gabriela) dostala k malbě, s níž v ateliéru Martina Mainera nakonec v roce 2005 absolvovala (diplomová práce Bez názvu, 2005, olej na plátně) a která je dodnes médiem jí vlastním. Po studiích strávila několik let v Itálii a Rumunsku. V současnosti žije a pracuje v Úvalech u Valtic. Ačkoliv se styl její malby od studentských let několikrát proměnil, stále je pro ni příznačná kombinace realistického zobrazování se snovým až surreálným nádechem. Její postupem doby čím dál více monumentální obrazy jsou narativní a přelidněné, nebo naopak vylidněné, plné dekorativistických libůstek, jako jsou pugéty, přebujelé květy růží – nebo naopak umírněné a geometrizující. Střídá v nich plošné zobrazení divoké barevnosti se zcela realistickými prvky. Krausová také často využívá svého grafického školení, kdy štětec mnohdy záměrně používá spíše ke kresebnému vyjádření nežli k pojetí malířskému, i když tyto přístupy často kombinuje. V každém případě se postupem doby umělkyně stále intenzivněji věnuje tvorbě s odkazy na kontext historické realistické malby, v poslední době zejména holandského zátiší. Její rukopis je zcela specifický a nezaměnitelný díky mnohdy naivizujícímu dekorativismu. Obraz Zátiší s jezevčíkem, jenž byl vytvořen v roce 2019, patří k zástupcům aktuální polohy tvorby Denisy Krausové, kdy prostor v obraze se nejeví jako konkrétně daný. Je pouze naznačen nízký horizont. Ústřední scéna se tak odehrává na pomyslném jevišti, na němž defilují neurčité tvary. Malířská dekorativní struktura připomínající techniku frotáže téměř stírá hlavní scénu obrazu, jezevčíka držícího v mordě vyrvané srdce, na kterého se sápou dvě kočky. Hlavní zvířecí postava stojí rozkročena na ostrůvku posetém mnoha dekorativními naivistickými květy. Kompozice má upomínat na porcelánová zvířecí sousoší, důvěrně známá z domácností našich rodičů a prarodičů. Obraz je charakteristický svou pro Krausovou typickou barevností a tvarovou redukcí při zachování tolik osobitého dekorativismu, stejně jako skutečností, že vychází z reálií jejího vlastního života.

• Martin Vaněk