Tomáš Ruller (*1957), Prášení na konci chodby, 1984

36 × černobílá fotografie, vintage print na dokument papíru, dřevotříska, původní autorská adjustace, 135 × 200 cm
autor fotografií Tomáš Ruller s asistencí Karla Slacha
sign. na rubu TOMÁŠ RULLER „PRÁŠENÍ NA KONCI CHODBY“, „DUSTING AT THE END OF CORRIDOR“ 1984 (FRAGMENT) AKCE / INSTALACE – ZCENZUROVÁNO, KŘÍŽOVÁ CHODBA, NOVÁ RADNICE, BRNO, ORIGINÁL FOTOPANEL, Tomáš Ruller, autorské razítko

984 000 Kč (včetně aukční provize)

Fotografický panel zachycující průběh Rullerovy performance je cenný především jako názorná dokumentace živelné situace československé umělecké obce v době doznívající komunistické represe. Počínaje rokem 1984 mladí českoslovenští umělci využívali uvolnění policejní šikany a energicky nastoupili s relativně svobodným prosazováním svých estetických ideálů.

Tomáš Ruller byl v rámci tehdejší mladé umělecké obce jeden z nejaktivnějších a byl činný nejen jako umělec, ale i jako organizátor státem nepovolených uměleckých akcí.

Ruller vystudoval klasické sochařství, ale od počátku vytvářel instalace, a především performance, v nichž pracoval se svým tělem (body art), které často vystavoval agresi vnějšího prostředí.

Akce „Prášení na konci chodby“ je pozoruhodné dílo, které využívá nejen tělesné aktivity, ale dosahuje i dynamických estetických hodnot, např. bílá oblaka doprovázející kontakt mramorového prachu s tělem umělce nebo sochařský dojem živého těla pokrytého mramorem. Tyto, a další hodnoty (např. otisky v hromadě prachu) vytvářely komplexní dojem silného působení.

Tomáš Ruller je silnou a aktivní osobností výrazně působící na české scéně i po sametové revoluci, kdy se zasloužil o založení umělecké fakulty v Brně, která je dnes jednou z vůdčích domácích uměleckých škol.

Ludvík Hlaváček
23. 10. 2018

 

 

literatura
Manfred Schneckenburger, Elisabeth Jappe, Dokumenta 8, Kassel 1987.

Tomáš Ruller, Tomáš Ruller, Akce–prostředí, Nakladatelství Host Brno, UVU, Galerie „d“, Praha 1990.

Elisabeth Jappe, Performance– Ritual–Prozes, Handbuch der Aktionskunst in Europa, Prestel München 1993.

Vlasta Čiháková-Noshiro, Umění jako postoj, Výtvarné umění vol. IV, Praha 1991.

Performance 90’s, Art & Design Magazine, London 1994.

RoseLee Goldberg, Performance since 1960, Abrams 1998.

Performance Art, Thames & Hudson 2001.

 

vystaveno
varianta 3 x 5 = 15 volných printů A4
putovní výstava Out of Eastern
Europe – Private Photography
List Visual Arts Center M.I.T.
Cambridge, Massachusetts 1987;
Grey Art Gallery New York 1987;
Art Space San Francisco 1987;
Baxter Gallery Portland School of
Art Maine, USA 1987;
Randolph Street Gallery Chicago,
USA 1988;

Tomáš Ruller, Perform-Made /
Odolné okamžiky, Dům umění
města Brna 2017.

Tomáš Ruller, Perform-Made /
Udržitelné záblesky, GHMP
Městská knihovna Praha 2018.

 

info
„Akce byla zakázána a před zahájením výstavy musela být instalace odstraněna. Proto jsem ‚prášení‘ (plánované jako proces na dobu celého trvání výstavy včetně očekávaných interakcí návštěvníků) realizoval jen fragmentárně a neveřejně za přítomnosti několika přátel.“ T.R.

Panel byl vytvořen pro výstavu Kafka, Merta, Ruller v Junior klubu Na chmelnici v Praze 1985 – viz dokumentace vernisáže z fotoknihy od Bohdana Holomíčka.

V recenzi publikované v samizdatu Ňekdo ňěco 1985, vydávaném v Praze Ludvíkem Hlaváčkem, Miloš Šejn píše: „V Prášení na konci chodby dochází T.R. k určité vývojové syntéze, kde již klasický sypký materiál svou povahou (vršení, sesouvání, roztírání, otisk) nabízí možnost v procesu realizace neustále rozvíjet vztahy mezi tělesnou akcí a vizuální koncentrací na její otisk „uprostřed živlů“, a tím vždy dosahovat sepětí obou složek své osobnosti.“

Jedna fotografie z akce byla publikována roku 1985 Grzegorzem Dziamskim v tiskovině věnované festivalu Expanded Theatre v Poznani.

Dvojice fotografií je publikována v katalogu Documenta 8 v Kasselu, kam byl Ruller roku 1987 pozván performovat ale nebylo mu dovoleno vycestovat.

O práci se zmiňuje v dosud nepublikovaném textu „Sólová tvorba Tomáše Rullera
ve druhé polovině 80. let: expresivita, absurdita a introspekce“ kurátor Dušan Brozman (pro připravovanou monografii Kant & Vutium na březen 2019).

Miroslav Petříček ve Výkladovém slovníku k tvorbě T. Rullera píše: „Mezi vstáváním a padáním je nastávání, které nemá žádné předem dané scénáře. Mezi chaosem a řádem je stávání se sebou, stávání se realitou, stávání se tvorbou… Existující tvar je vždy přechodným tvarem.“

info
Tomáš Ruller, umělec nových médií & performance, spoluzakladatel Západo-východní školy pozornosti 1983, Černého trhu 1985, od 1989 organizuje
Otevřenou situaci – Evropský projekt; aktivní v opozici (Otevřený dialog 88) a během sametové revoluce (Občanské fórum 89/90). V roce 1992 spoluzakládal FAVU VUT v Brně, kde r. 1993 založil oborovou katedru Video–multimedia–
–performance a nyní zde vede Ateliér performance.