FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011) BEZ NÁZVU – 3 KS, 1998

 

koláž, akryl, novinový list, papír, fixováno na kartonu
29 × 21 cm; 28,5 × 20 cm; 30 × 20 cm
sign. každý F. Kyncl 98

 

28 000 Kč

 

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

 

MONOLOG O KRESBĚ
Kresba začíná dotykem – bodem! BOD je kresba! Spojením dvou bodů – protažením dotyků – vzniká čára. ČÁRA rovná, oblá, vlnitá: prastarý prvek intelektuálního dorozumívání se. Čára je KRESBA! Co je tedy kresba? Pro mě: nejjednodušší dorozumívací znamení. Kresba, to jsou také vizuální signály mezi námi a podnes neznámou minulostí, dneškem a budoucností. V mojí představě je kresba především projev zrodu, bytí, plánů, a proto nemůže být synonymem ničení či rozkladu. Myšlenka začíná „bodem“. Konstruuje druhý bod a mezi nimi „nakreslí čáru“, dlouhou či krátkou, pak hledá bod třetí, čtvrtý, pátý atd. Vzniká: KRESBA MYŠLENKY. A proto: nejfantastičtější kresbou jsou viditelné i ty pro nás neviditelné stopy a jejich věčné propojování, stopy existence vývoje naší planety, celého vesmíru. Kresba může být výkřikem v tichu, anebo také může být nejtišším tichem v ohlušujícím hřmotu. Kresba je slavnostní každodennost. Kresba je naše vlastní pozorování se v zrcadle, dorozumívání se sama se sebou a s jinými. Kresba může byt plošná i plastická.

• František Kyncl