Joža Uprka, Dívka z Kunovic, 1917

Joža Uprka

(1861–1940)

 

Dívka z Kunovic, 1917

 

olej, dřevo, 13,9 × 25,1 cm

sign. JU 17

 

prodáno

 

info

Malíř a grafik Joža Uprka patří k nejvýznamnějším moravským představitelům národopisného směru ve výtvarném umění. Studoval na Akademii střídavě v Praze a v Mnichově (1881–1887), od roku 1888 pobýval na rodném Slovácku. Díky zemskému stipendiu i úspěchu svých prací mohl podniknout četné studijní cesty po Evropě (Paříž, Londýn, Mnichov) a i v dalších letech zajížděl pravidelně do Vídně a Mnichova, aby si uchoval povědomí o soudobém výtvarném dění. Joža Uprka byl iniciátorem založení Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) v Hodoníně a aktivně se podílel na uskutečňování jeho programu zaměřeného na propagaci lidové kultury.

Součástí jeho úsilí o zachování a dokumentaci lidových krojů a zvyků byla i spolupráce na publikacích lokálně a částečně i historicky mapujících krojové součásti. Ze zamýšlených plánů se uskutečnila jenom část, věnovaná ženským pokrývkám hlavy a mužským a ženským kožichům.1 V publikacích byly jednak využity výřezy a detaily z již dříve dokončených pláten či kreseb, jednak Uprka zpracoval samostatné skici konkrétních motivů. Mezi nimi také řádku olejových i akvarelových studií dívčích a ženských hlav, jejichž vznik lze podle datovaných reprodukcí klást mezi léta 1910 a 1918.

Velmi pravděpodobně k nim patří i Dívka z Kunovic, k níž lze v obou uvedených albech najít alternativy, byť přímo tato zde publikována nebyla. Mezi reprodukcemi je Žena z Kunovic, datovaná rokem 1910, která představuje tentýž typ vázání, avšak viděný z druhého profilu, a nedatovaná Dívka z Kunovic s mírně odlišnou variantou vázání. Hodnocené dílo se jim velmi blíží nejen kompozicí výřezu a prací se světlem, ale i rukopisným podáním hladké tváře s rovným nosem a draperie šátku a oděvu, modelované ve výrazných pastách. Dívčí podoba nepostrádá náznak portrétních rysů, až později Uprka dospěl k jisté typizaci a zjednodušení tváří svých modelů. Volně spontánními tahy štětce naznačené pozadí dává skice iluzi prostoru a jeho modrošedý tón umocňuje zářivý barevný akord hlavního motivu.

PhDr. Kateřina Svobodová

 


1 František Kretz, Slovácké čepce, Praha 1901; Joža Uprka, Alois Kolísek, Šatky a šátky (ze Slovenska), vyd. SVUM Hodonín, Praha 1916; Joža Uprka, František Kretz, Vázání šátků, Díl I., Kroměříž, b.d. (1918?); Joža Uprka, František Kretz, Kožuchy, Kroměříž 1920; Joža Uprka, František Kretz, Ženské kožuchy, Brno, b.d. (1927).

 

Girl from Kunovice, 1917

 

oil, wood, frame, 13,9 x 25,1 cm
signed JU 17