Jan Trampota, Stráň u Nové Vsi, 1915

Jan Trampota

(1889 – 1942)

 

Stráň u Nové Vsi, 1915

 

olej, lepenka, rám

46 x 69 cm

sign. J. Trampota 1915., na rubu pozůstalostní štítek

 

cena na vyžádání

 

provenience

Současným majitelem získáno z pozůstalosti autora.

 

info

Odborný posudek PhDr. Jiřího Hlušičky

Uvedené dílo je originální malbou Jana Trampoty (1889 – 1942).

Malíř je vytvořil roku 1915, jenž představuje mezník v jeho umělecké dráze. V tomto roce navázal celoživotní přátelství se sochařem Josefem Kubíčkem, s nímž několik měsíců dlel na pozvání mecenášky umělců paní Mixové – Šťastné na zámku v Nové Vsi u Chotěboře. Uprostřed neradostných válečných let a po předcházející lekci kubismu se zde za příznivých tvůrčích podmínek nalezl jako krajinář. Záhy tu také dospěl k pozoruhodným krajinářským realizacím, jimiž předznamenal svou příští malířskou dráhu.

Dokladem toho je i krajinomalba, která je předmětem tohoto posudku. Dosud nepublikované dílo patří do řady Trampotových krajinářských děl, která jsem reprodukoval v umělcově monografii z roku 2009 (např. Cihelna v Nové Vsi, Chotěboř, Lihovar v Nové Vsi, Krajina se stromy, Jabloň u Nové Vsi ad.). Je zde patrná charakteristická volba záběru stráně s vysokým horizontem- záběru, s nímž se zanedlouho nato setkáváme v jeho obrazech inspirovaných krajinou Pěčína v Orlických horách.

Ale už v této vývojové fázi se Trampota osvědčuje jako mistr obrazové kompozice. Více než třetinu obrazové plochy ve spodní části obrazu zaujímají dvě velké plochy zeleně rozdělené červenou cestou umístěnou vlevo osu zlatého řezu. Vzniká tím tzv. repoussoir, vedoucí naši pozornost do nitra obrazové struktury ke světlejším pásům louky s kupkami posečeného sena. V pravé části nahoře uzavírá skladbu obloho s oblaky a tmavozelený lesní porost se stromy, jejichž koruny se vyznačují způsobem stylizace tehdy u Trampoty obvyklé. Také kontrast zelené a červené, jakož i uvolněný malířský rukopis, jsou pro tehdejší krajinářovu malbu typické.

Souhrnně mohu konstatovat, že Stráň u Nové Vsi je výtvarně kvalitním a vývojově charakteristickým dílem Jana Trampoty, který obohatil českou krajinomalbu první poloviny dvacátého století nezanedbatelným tvůrčím přínosem.

PhDr. Jiří Hlušička

 

Slope by Nová Ves, 1915

oil on cardboard, frame

46 x 69 cm

signed J. Trampota 1915., inheritance label on the reverse

 

provenance

Owner acquired from the author´s inheritance.

 

info

Authenticity confirmation by PhDr. Jiří Hlušička attached.

 

 

Slope by Nová Ves, 1915

 

oil, cardboard, frame, 46 x 70 cm
signed J. Trampota 1915, inharitance label on the reverse