Bohumír Matal (1922-1988)/ Dvojice (Žena a lampa), 1945

Bohumír Matal

(1922-1988)

 

Dvojice (Žena a lampa), 1945

olej, plátno, výřez rámu 81,5 x 63,5 cm

sign. na rubu: DVOJICE / MATAL 45

cena na vyžádání

vystaveno

B. Matal, Dům umění Zlín, Dům umění Brno 1982 (č. kat. 6)

B. Matal, Evropský kulturní klub, Pálffyho palác Praha 1991, B. Matal, Dům umění 1998-1999 (č. kat. 4)

Stříhali dohola malého chlapečka, Kulturní zařízení města Boskovice 2008

 

 

literatura

Soupis obrazů B. Matala v atelieru na mlýně, 13. – 16. 8. 1979 (č. kat. 1)

L. Mrázková, Bohumír Matal, raná tvorba do roku 1948, nepublik. diplomová práce, FF MU 1991 (č. kat. M 9)

L. Kundera – J. Malina – K. Svobodová, B. Matal, Brno 2006, s. 231

L. Kundera – J. Malina – K. Svobodová, B. Matal, Brno 2006 (č. kat. 13)

Stříhali dohola malého chlapečka, Kulturní zařízení města Boskovice 2008, katalog výstavy (texty M. Novotný, E. Petrová, J. Vykoukal)

M. Šviková – K. Svobodová et. al, Brno 2018 (č. kat. M2-007)

 

info

Obraz mimořádné umělecké hodnoty s názvem Dvojice (Žena a lampa) stojí na pomezí Matalovy ranné tvorby a jeho civilistního období. Tento obraz vznikl krátce po návratu Bohumíra Matala (1922–1988) z pracovních táborů v Lohbrücku a Oswitzu. V těžkých podmínkách pracovních táborů Matal pochopitelně nemohl malovat, v této době však vytvořil několik desítek velmi silných kreseb, které posílal domů rodině a nejbližším přátelům. V surrealisticky laděných kresbách z Lohbrücku a Oswitzu, ve kterých se vyrovnával se svou tíživou životní situací, se často objevují motivy postavy-stroje, lampy nebo krejčovské panny (kresby s těmito motivy jsou nyní uloženy ve sbírkách Moravské galerie, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře či v Památníku Terezín). A právě tyto motivy nacházíme také v obraze Dvojice (Žena a lampa). Podobně jako v obraze Podvečer s Giorgiem de Chirico (1945, Galerie výtvarného umění v Ostravě) zde Matal rozehrál zvláštní, až divadelně koncipovanou scenérii, která reflektuje absurdnost válečného světa. Z kulis nočního města v časech válečného zatemnění nečekaně vystupuje šachovnicová podlaha, na níž nehybně stojí dvojice postav, které jsou vodícími lanky jako loutky ovládány horkovzdušným balónem v pozadí. Vedle krejčovské panny – typické surrealistické rekvizity – stojí podivná bytost ve splývavém ženském hábitu, s lucernou místo hlavy, která v jedné ruce drží zářící petrolejovou lampu a ve druhé deštník. Absurdnost celé scény doplňuje v pozadí nočního města dvojice zápasících boxerů a osamělá postava s lampou. Žádný z aktérů podivné hry přitom nevnímá reálné nebezpečí, které do obrazu vnáší letadlo, kroužící nad městem. Pocit ohrožení se stal každodenní součástí života – života na pomezí snu a skutečnosti. Podněty surrealismu se v tomto obraze stýkají s tíživým existencialismem. V pochmurné, blouznivé atmosféře obrazu však spatřujeme i siluety domů a továrních komínů, které již prozrazují Matalovo zaujetí poetikou města, jež byla blízká Skupině 42, do níž Matal ještě téhož roku vstoupil. 

Obraz Dvojice (Žena a lampa) má mimořádnou, galerijní hodnotu. Srovnatelná díla jsou uložena již jen ve státních sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Benedikta Rejta v Lounech). Řadu motivů z tohoto obrazu Matal samostatně rozvinul i v dalších obrazech z roku 1945, např. Podvečer na Dornychu (Muzeum města Brna), Balón (Galerie B. Rejta v Lounech), Vzducholoď (Moravská galerie v Brně). 

V Brně 2. 8. 2018

Mgr. Martina Šviková