94. JIŘÍ STANĚK (*1990) ANGLE, 2020

 

skládaný ruční papír, rám, sklo, výška 30,5 cm
sign. Staněk 2020

 

15 000 Kč ~ 555 €

 

Jiří Staněk navazuje na odkazy představitelů neokonstruktivně orientované generace, kam vedle Dalibora Chatrného patří například František Kyncl nebo Jiří Hilmar. Potřeba uchovávání tvůrčí a myšlenkové kontinuity přivedla Jiřího Staňka k citlivým průzkumům prostorových a prostorotvorných vlastností snad nejzákladnějšího výtvarného materiálu – papíru. Papírový list, který předpřipravuje malbou nebo přejímá s již hotovou reprodukcí, transformuje drobnými systematickými sklady do nízkých struktur, jež ponechává ve formě reliéfu, nebo rozvíjí do trojrozměrných papírových objektů. Staňkův metodologicky pevný přístup, tvůrčí senzibilita a ukotvení v tradici modernisticky orientované linie tak slibuje přínosnou tvůrčí cestu, jejíž výsledky jsou již dnes reflektovány výtvarnými oceněními (např. finalista Ceny StartPoint udělované Národní galerií Praha).