93. Sylva Lacinová (1923–2019), Pohostinství, 1961

93. Sylva Lacinová (1923–2019)
Pohostinství, 1961

 

sádra, 40 × 50 × 22 cm

 

120 000 Kč ~ 4 800 €

 

INFO
V sousoší Pohostinství (1961) Sylva Lacinová rozvedla výtvarné principy svého učitele Vincence Makovského do svébytného vyjádření, v němž se snoubí monumentalita s citem pro promodelovaný detail, hladkost pasáží s místy založenými na materiálově cítěném hrubším povrchu. Od této realizace datujeme Lacinové nezaměnitelný sochařský styl, který rozvíjela do konce života. Majestátně cítěný dialog muže a ženy nabízející chléb nás okouzlí vznešenou siluetou dvojice, z níž vyzařuje harmonie a důstojný klid okamžiku, který je vesměs intimní, určený jen pro ně dva. Sousoší Pohostinství umístěné na prostranství pod schodištěm u brněnského hotelu International dnes patří k neslavnějším sochařským realizacím Brna. Je vyhledávaným bodem na mapě kulturních památek města a „ikonickou značkou“ v průvodcích, na pohlednicích a v kulturně historických publikacích.

Nabízená sádrová skica je jednou z variant pro realizaci výše popsaného sousoší. Lacinová zde hledala správné posazení figur a nalézala křehké vazby i napětí v oboustranném dialogu mladého páru. Půvabné gesto, s nímž vyvýšeně usazená žena nabízí muži ošatku s chlebem, prokazuje sochařčin zájem o vyjádření přirozenosti této „scény“. To umocňuje i postava muže, který působí ležérně a nenuceně. Živost výjevu Lacinová navíc posílila i pojetím draperie, která je modelována velkoryse, a přesto s citem pro měkkost tkaniny. Oproti realizovanému sousoší vyzařuje skica větší dynamiku, nenucenost, ale i křehkost konkrétní chvíle. Přestože je vyhotoven v komorním měřítku, má nabízený model k sousoší Pohostinství (1961) vzácnou schopnost působit monumentálně a prokazovat kvality finálního sochařského díla.

Dvě varianty sádrového modelu pro sousoší Pohostinství (1961) jsou zastoupeny ve sbírkovém fondu Muzea města Brna.

 

PROVENIENCE
Z pozůstalosti Sylvy Lacinové.