91. Sylva Lacinová (1923–2019), Matka s dítětem, 1977

91. Sylva Lacinová (1923–2019)
Matka s dítětem, 1977

 

sádra, 91 × 76 × 70 cm

 

270 000 Kč ~ 10 800 €

 

Sylva Lacinová–Jílková patří ke generaci velkých sochařek. Vedle známých souputnic Evy Kmentové, Zdeny Fibichové a o něco starší Hany Wichterlové představuje Lacinové sochařské dílo specifickou polohu citlivě propojující klidnou uzavřenou formu s jemně propracovaným detailem. Smysl pro účinek konkrétního materiálu, kterým může být dřevo, kámen, sádra, keramika, plast nebo bronz, a jemný cit pro harmonizaci sochy s okolním prostředím naplňují její tvorbu nebývalou senzibilitou. Jazyk znakových forem odvozených z lidské figury nebo přírody je na jedné straně využit ve statických kompozicích a na straně druhé uplatněn v živé rytmizaci konvexních a konkávních linií a tvarů. Vedle sochařských realizací do veřejného prostoru, exteriérových děl pro architekturu i volná prostranství vytvořila Sylva Lacinová řadu plastik do veřejně přístupných interiérů.

Matka s dítětem patří k nosným motivickým okruhům Sylvy Lacinové rozvíjeným od druhé poloviny šedesátých let. K nejvýznamnějším a nejvíce specifickým patří sousoší Matky s dítětem (1977), které je součástí architektonicko-sochařské úpravy pohřebiště vojáků v Ořechově u Brna (1977). Na celkové koncepci památníku Lacinová spolupracovala s architektem Vlastimilem Maláčem a společně docílili řešení, v němž je zdůrazněna pietní funkce místa, aniž by byla jakkoliv snížena kreativita a volnost sochařské práce. Socha matky s dítětem je naplněna křehkým důvěrným gestem, s nímž matka svírá ruce dítěte. To stojí v bezpečném prostoru u matčiných nohou, zahaleno draperií, jež jakoby prorůstá s matčinou. Matka v ochranitelském mírném předklonu přidržuje s láskou dítě, aniž by věnovala pozornost trhlinám na své hrudi. Síla mateřského pouta zde přesahuje smutek, který přinesla válka. K válečným bolestem proto odkazuje černá železná konstrukce s několika zlacenými pruty, která ční v dálce za sousoším jako memento mori, všudypřítomný protipól zrodu a života.

Nabízená sádrová socha Matky s dítětem je přípravnou prací pro realizaci komplexu pohřebiště vojáků v Ořechově u Brna (1977). Přestože vznikala vědomě pro tento účel, tedy jako plánovaná součást monumentálního sochařsko-architektonického řešení, velmi dobře funguje i jako samostatné dílo. Vedle typického sochařského jazyka založeného na dialogu monumentálního uchopení hmoty a jemného tvaru či detailu, jejichž prostřednictvím sochařka směřovala k hlubší psychologizaci obsahu, se v této působivé soše zrcadlí hodnota, kterou Sylva Lacinová ctila a zpracovávala po celou svoji tvůrčí dráhu s neutuchajícím entuziasmem a originalitou, totiž kouzlo mateřství.