Jaroslav Paur (1918–1987), Město II, 1978

 

Jaroslav Paur (1918–1987)
Město II, 1978

 

olej, plátno, rám, 72 × 93 cm
sign. J. Paur 78

 

cena na vyžádání

 

 

literatura
Kol. autorů: Jaroslav Paur, CREATIVO a.s., Sophistica Gallery, Praha 2017, s. 190-191.

 

info
Český malíř období civilismu, realismu a abstrakce, který stál mimo jakákoliv umělecká uskupení a tvořil jako solitér. Formovala ho industriální estetika rodného Kladenska a městský prostor, který se následně stal jeho hlavním tématem. Základní princip malířovy celoživotní tvorby je mísení reality a snové imaginace, který se prvně projevil v cyklu „Imaginativní krajiny“.

 

Roku 1946 odjel Paur na studijní pobyt do Varšavy. Pod dojmem válkou zničeného města vytvořil mezi lety 1946–48 soubor kreseb a olejomaleb „Varšava 1946“, za nějž byl roku 1949 vyznamenán polským rytířským řádem Polonia restituta. Paralelně vytvářel obrazy v duchu civilistní městské poetiky.

 

V padesátých letech se především věnoval expresivně pojaté lyrické krajinomalbě (série jihočeských scenérií) a také portrétům. Mezníkem jeho tvorby se stala návštěva Paříže roku 1959. Pod vlivem tohoto zážitku opouští temné tóny a objevuje paletu šedavých a bělavých odstínů, často ve výrazném strukturálním zpracování. Z jeho obrazů definitivně mizí figurální složka, ačkoliv zvláště ve čtyřicátých letech figura tvořila základ jeho maleb. Hlavním a jediným tématem jeho tvorby se stalo město v jeho mnoha proměnách a významech. Na počátku šedesátých let se důležitou součástí jeho kompozic stává tajuplná atmosféra monumentálně koncipovaných abstraktních městských krajin, které v některých případech připomínají kosmické struktury.