Jánuš Kubíček (1921–1993), Ženy pod stromem, Klečící, Sedící – 3 ks, 40.–50. léta

Jánuš Kubíček (1921–1993)

Ženy pod stromem, Klečící, Sedící – 3 ks, 40.–50. léta

Jánuš Kubíček, Ženy pod stromem
linoryt, papír, 20 × 10,5 cm
sign. Jánuš Kubíček 43
literatura: Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček, kresba a grafika, FOTEP 2004, obrazová příloha

 

Jánuš Kubíček, Klečící
litografie 10/12, papír, 24 × 21,5 cm
sign. Jánuš Kubíček 1957;

 

Jánuš Kubíček, Sedící
litografie 5/12, papír, 38 × 27 cm
sign. Jánuš Kubíček 1957

2 900 Kč za kus

provenience
Ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera.