Zdeněk Sklenář (1910–1986), Pocta Arcimboldovi, 1969

Zdeněk Sklenář (1910–1986)

Pocta Arcimboldovi, 1969

bibliofilie, sbírka veršů italského anonyma, ruční papír Losín, 5× litografie, výtisk 234/300, 30 × 20 cm
každá litografie sign. SKLENÁŘ

32 000 Kč

info
Pocta Arcimboldovi vyšla v nakladatelství Mladá fronta jako druhý svazek edice Blíženci ve třech stech číslovaných výtiscích v roce 1969. Knihu pěti původními litografiemi vyzdobil a graficky upravil Zdeněk Sklenář. Verše italského anonyma přeložil Miroslav Míčko. Doslov a poznámka Pavel Preiss. Litografie provedl Josef Hrachovec v ateliéru Dílo na ručně čerpaném papíru Losín.