Martin Mainer (*1959)

Dělníci. Stavitelé katedrál, 1992

 

akryl, uhel, juta, autorská lišta, 155 × 310 cm

 

922 500 Kč

včetně aukční provize

 

INFO
Na počátku devadesátých let namaloval Martin Mainer několik velkoformátových pláten úzce spjatých s tématem krajiny. Inspirací mu byla návštěva Turecka, kde pořídil fotografie istanbulského přístavu, které byly předlohou pro plátna s motivem lodí na horizontu. Mainer však také navazuje na klasickou krajinářskou tradici renesančních mistrů (Leonardo, Dürer, Brueghel) a sám čerpá z děl, která jsou jejich ikonickou ukázkou. Zkoumá však opomíjené a často skryté detaily. V roce 1992 např. vytváří monumentální plátno s názvem Pozadí, inspirované obrazem Mony Lisy, a přetváří tak zdánlivě banální obsah do monumentálních rozměrů a vlastní konceptuální roviny.

Obraz Dělníci. Stavitelé katedrál je typickou ukázkou Mainerovy bravurní kresby, malby a osobité imaginace. Ovlivněn pracemi Brueghela zachycuje hemžení dělníků při tvorbě něčeho tak nadpozemského a neuchopitelného jako soudobá stavba katedrály. Atmosféra je samozřejmě podpořena monumentálním rozměrem díla a barvou jutového podkladu malby – sama o sobě připomíná hlínu, bahno. Vše dohromady utváří velkolepou scenérii s množstvím výjevů umocňujících opravdivost možného viděného okamžiku – autorovy představivosti.

Bezesporu můžeme říci, že nabízený obraz je zásadním dílem malířovy tvorby devadesátých let a že jde o práci galerijní hodnoty.

 

LITERATURA
Dušan Brozman, Martin Mainer, Zámek Týnec ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová a nakladatelství Arbor vitae 2007, s. 90–91.
Richard Adam, 1984–1995. Česká malba generace 80. let, Brno: Wannieck Gallery 2010, s. 174–175.