69. Petra Pešková, z cyklu Křížová cesta, 2015

 

 

69. Petra Pešková
z cyklu Křížová cesta, 2015

 

beton, 108 × 69 × 20 cm
sign. na rubu PEŠKOVÁ 2015

 

55 000 Kč ~ 2 200 €

 

info
Na počátku autorčina sochařského zacházení s geometrizovanými tvary nacházíme zásadní soubor Křížová cesta (2015), sestávající z nástěnných reliéfů a z množství tvarově totožných pyramidálních těles. Velkoformátové sádrové reliéfy zpřítomňují emoci symbolického významu několika vybraných Zastavení a horizontální sestavu je možné vnímat jako metaforu obtížné cesty individuální či dějinné. Zastavením předcházel plný cyklus čtrnácti výjevů z útrpné cesty na Kalvárii v menším formátu, vytvořený v roce 2014. Symbolické a narativní významy autorka zprostředkovala abstraktním tvaroslovím. Reliéfní soubory vytvořila v sádře a bílém betonu.

Iva Mladičová pro katalog výstavy Půvab a krása, Oblastní galerie Liberec, 2019