Karel Malich (1924–2019), Kříž, 1985

Karel Malich (1924–2019)
Kříž, 1985

 

pastel, papír, rám, sklo, 75,5 × 56 cm
sign. na rubu KŘÍŽ 1985 K. Malich

 

cena na vyžádání

 

INFO
Od sedmdesátých let je tvorba Karla Malicha známá drátěnými plastikami a pastely, které jsou svědectvím viděných a cítěných vizí. Technika pastelu umožnila umělci okamžitě zaznamenávat, rychle a bezprostředně přenášet žité zkušenosti na plochu, na rozdíl od časově náročných, často monumentálních drátěných plastik.

Jedna z jeho možných inspirací přichází ze světelných reflexů, které můžeme zaznamenat, když zavíráme víčka, také však z vlastního astrálního transcendentna. Žádný výklad není přesný a zároveň jednoznačně přijatelný. Autor v sobě zahlédl „světlo“ a to produkovalo další a další. Jakoby otevřením jedněch dveří ihned vstupuje do dalších a čím více se noří do sebe, obrazy již viděné vyjevují jiné a tak pořád dál, do nekonečna. Takto zůstává malíř sám v sobě, mimo vnější realitu, i když tento proces nelze slovy přesně popsat.

Karel Malich se ve své tvorbě vyjadřuje zcela svobodně, přirozeně. Zaznamenává světelnou vizi pomoci čisté abstrakce. Vyjadřuje se také symbolicky, používá zářivé barvy a často znak, tak jako u nabízeného pastelu. Tvoří bez jakýchkoliv omezení. Jeho přístup v osmdesátých a devadesátých letech zdůrazňuje intuitivní nevědomé rysy lidské psychiky s přesahem do nadsmyslových oblastí.