51. Karel Malich (1924–2019), Bez názvu, kolem r. 1972

51. Karel Malich (1924–2019)
Bez názvu, kolem r. 1972

 

kov, dřevo, provázek, 74,5 × 57 × 54 cm

 

2 600 000 Kč ~ 104 000 €

 

PROVENIENCE
Původně ze sbírky Schwarz Gallery, přiložena dobová fotografie
s přípisem Artura Schwarze.

 

INFO
Karel Malich patří bez jakéhokoliv přehánění k zásadním osobnostem českého umění, a to nejen dvacátého století. Nedávno zesnulý umělec vytvořil od padesátých let až donedávna velké a uznávané dílo, které v lecčems může sloužit jako precedent k emancipaci moderního českého poválečného umění. Za klíčové roky jsou v tomto směru považována léta od konce 50. let do první poloviny 70. let, jsou to také roky, kdy se formoval a přetvářel Malichův vizuální jazyk. Jestliže Malich poměrně rychle na přelomu 50. a 60. let převrátil svůj vjem z krajiny do abstraktní polohy, docházel pak v průběhu šestého desetiletí ke stále redukovanějším geomerickým polohám. Na přelomu 60. a 70. let se ocitl v blízkosti minimálních tendencí, nicméně pro Malicha zůstával stále důležitý konkrétní předobraz a téma díla, a to i v situacích, kdy se pohyboval na hranicích viditelného a neviditelného. Počátkem 70. let tak dospíval od abstraktních reliéfů a geometrických prostorových objektů k abstrahovanému cítění energií, krajiny či vzdušných těles. Odtud vedla cesta k jeho proslulým závěsným drátěným plastikám.

Jedním z témat Malichovy tehdejší práce byly také prostorové plastiky krychlí a kvádrů, do nichž a z nichž se odvíjí energie v podobě různě formovaných a směrovaných drátů. V tomto smyslu je klíčová nabízená plastika, svého druhu přechodové dílo, ve kterém k výše jmenovanému přibyl i systém svazování pomocí provázků, který otevírá další Malichův umělecký vývoj. Dílo, vytvořené s největší pravděpodobností kolem roku 1972, se prostřednictvím sběratele a galeristy Artura Schwarze dostalo do zahraničí. Schwarz je pozoruhodná osobnost, která mimo jiné podnikla řadu nákupů v tehdejším Českoslovesku od progresivních umělců té doby. S uměním obchodoval ve své Galerii Schwarz, kterou oficiálně provozoval do roku 1975. Schwarz se narodil se v roce 1924, tedy ve stejném roce jako Karel Malich. Proslavil se zejména velkou sbírkou surrealismu a dadaismu.