Zdeněk Sýkora (1920–2011), Písně kosmické, 1999

Zdeněk Sýkora (1920–2011)
Písně kosmické, 1999

bibliofilie, básnícká sbírka, papír, papírová kazeta, 7× serigrafie, výtisk 31/50, 34 × 34 cm
každá serigrafie sign. Sýkora

74 000 Kč

info
Jan Neruda, Písně kosmické, podle prvního vydání z roku 1878 nákladem knihkupectví Eduarda Grégra a Ferdinanda Dattla v Praze. Sedm serigrafií Zdeněk Sýkora, typografie Zdeněk Ziegler, vydal Aulos, nakladateství bibliofilských tisků a grafiky, Praha, v roce 1999 jako dvacátý šestý svazek bibliofilské edice. Vydáno bylo padesát číslovaných výtisků na 250 g papíru Excudit Plzeň. Výtisk číslo 31.

Zdeněk Sýkora (1920–2011)
Zděněk Ziegler (*1932)
Jan Neruda (1834–1891)