Radoslav Kratina (1928–1999), Velký kovový variabil, 80. léta

Radoslav Kratina (1928–1999)
Velký kovový variabil, 80. léta

 

kovová plastika, dural, výška na fotografii 132 cm

 

528 900 Kč

včetně aukční provize

 

INFO
Dílo sochaře a grafika Radka Kratiny (1928–1999) patří ke klíčovým jevům poválečného racionálně orientovaného umění, které se v Československu prosazovalo v průběhu šedesátých let zejména v souvislosti se vznikem skupiny Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968) a založením mezinárodně působícího Klubu konkrétistů (1967). Představitelé tohoto proudu, označovaného jako neo-konstruktivistické tendence, navazovali na odkazy meziválečné avantgardy, zejména domácího Devětsilu, německého Bauhausu nebo holandského hnutí De Stijl.

Od roku 1965 Radek Kratina ve svém díle soustavně rozvíjel principy variability. Své reliéfy a objekty, které nazval variabily, vytvářel s vědomím následné proměny, ať posunem, pootočením, povytažením či změnou sklonu. Jako materiál nejdříve využíval dřevo, a od roku 1970 kov. Materiálové vlastnosti kovu mu totiž umožnily preciznější opracování jednotlivých elementů a jejich napojování pomocí otočných čepů v různých úhlech, čímž se nám divákům otevřelo mnohem širší pole možností manipulace a proměn. K nejvýraznějším a prostorově nejvíce dominantním kovovým variabilům patří ty, které vznikly vršením jednotlivých dílců do vertikálních prutů.

 

VYSTAVENO
Radoslav Kratina: Variabily, Stanislav Zippe: Obrazy, Galerie Delta,
Frýdek-Místek 1992.

 

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno od autora.