45. Marian Palla (*1953), Toto dřevo není velbloud, 1975

45.

Marian Palla

(*1953)

 

 

Toto dřevo není velbloud, 1975

dřevo, akryl, 44 × 16 cm
sign. na rubu PALLA 75

wood, acrylic, 44 x 16 cm

signed verso PALLA 75

50 000 Kč ~ 2 000 €

literatura
Jiří Valoch, Josef Cseres, Petr Kofroň, Marian Palla: Katalog, Bludný kámen, Opava 2006, s. 20.

 

info
Tvorba Mariana Pally je velice rozmanitá. Autor vytváří kresby, objekty, instalace, texty, hudební díla, provádí akce. Autorova díla mají většinou materiální aspekt a zároveň nelze odhlédnout od jejich konceptuálního rozměru.
Důležitým a typickým znakem je humor. V čase, kdy se všechna umělecká díla skutečně o něco pokouší, překračují ať už materiálové nebo technické možnosti hledajíc si vlastní rukopis, Marian Palla prostě a naprosto přímočaře jde, vezme hlínu, která je hnědá, a svým jednoduchým písmem napíše „hlína“. Naše složitě nastavená mysl nemá, kam by putovala, rozkódovávala komplikované myšlenkové struktury a pochody utajené v ještě složitějším kontextu, prostě „ono“ to je a tečka. Filozofie starých čínských mudrců. Zenový kóan.
Od počátku své tvorby, v sedmdesátých letech, jako by se chtěl vymezit od všech těch složitých uměleckých děl se vší jejich vážností. V této době se u nás formoval okruh umělců, generace vytvářející umělecký kontext, do kterého mladší Marian Palla záhy vstoupil. Byli to umělci jako Milan Adamčiak, Petr Štembera, Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch a další. Již na prvních Pallových obrazech z této doby vždy funguje jednoduchý text napsaný neumělým písmem, k němu zvolená barva, která text doplňuje. Hravý humor ilustrující věci všední. Jiří Valoch v jednom neoficiálně vydaném katalogu
nazval tento humor „prazvláštním humorem, humorem v mysli, humorem paradoxů lidské komunikace“. V průběhu první poloviny sedmdesátých let se tento humor vytrácí a přeměňuje se do podoby ryze konceptuálního myšlení. Již tehdy bylo zřejmé, že konceptuální myšlení Mariana Pally bylo hodně komplexní. V českém prostředí vzhledem k době vzniku těchto děl i jejich originální kvalitě patří k průkopníkům.
Tato vizuální a textová souvztažnost provází celé dílo autora od počátku jeho tvorby až dodnes. Autor nikdy nehledal žádnou uměleckou stylizaci, a přesto jeho obrazy poznáme na první pohled. Pro Mariana Pallu byla a je na prvním místě pravdivost, být za každou cenu sám sebou a vždy dělat jen to, co je mu vlastní, a na tomto trvat s naprostou přísností ke svému životu a k sobě
samému.