42. Jan Hendrych (*1936), Sedící (Klečící), 1963

42.

Jan Hendrych

(*1936)

 

 

Sedící (Klečící), 1963

polychromovaná sádra, výška 52 cm

cast with polychrome, height 52 cm

120 000 Kč ~ 4 800 €

provenience
Z ateliéru autora.

 

info
Nabízená plastika Sedící je originální sádrovou prací, jejíž odlitek do bronzu se nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze.
V počátcích šedesátých let prošla Hendrychova tvorba fází strukturální abstrakce, pro níž se v českém prostředí ustálilo označení informel a která znamenala důležitý vývojový stupeň pro celou tehdejší generaci. Typickými příklady jsou lapidární, jakoby vzduté formy, jejichž povrch je strukturován gestickými vrypy. Dalším vývojovým stupněm jsou plastiky, v nichž je hmota namísto gestického vrásnění konkretizována pevnou reliéfní kresbou několika linií či křivek, které plastiku uzavírají do pevného rámce. Právě sem patří sádrová socha Sedící, v níž je výchozí téma figury abstrahováno do kompaktní formy. Do dialogu zde vstupuje pevný tvar s organicky rozvolněným tvaroslovím, racionální princip s emocionalitou.