36. Jan Steklík (1938—2017), Ošetřování papíru, Křižovnická škola, 80. léta

36.

Jan Steklík

(1938—2017)

 

 

Ošetřování papíru, Křižovnická škola, 80. léta

kresba ohněm, papír, rám, sklo, 42 × 29,5 cm
sign. STEKLÍK KŠ

drawing with fire, paper, 48 x 34 cm

signed STEKLÍK KŠ

15 000 Kč ~ 600 €

info
Tvorba a život Jana Steklíka jsou neodlučitelně spojovány s činností tzv. Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, kterou Steklík společně se svým ředitelským kolegou – sochařem Karlem Neprašem založili v roce 1963 v dnes již neexistující hospodě U Křižovníků na Starém Městě v Praze. Typickým znakem tohoto volného sdružení bylo naplňování konceptu naprosté tvůrčí svobody a totální nezávislosti na jakékoliv autoritě, ať již politické nebo institucionální. S tím přirozeně souviselo i Steklíkovo křehké propojování všednodenní reality s uměním, na jehož základě rozvíjel svůj křižovnický koncept až do samotného závěru života. Od počátků šedesátých let se ubíral cestou křehkých vyjadřovacích prostředků, jako jsou kresebné záznamy s prvky koláže a asambláže, nebo přístup opalování papírového listu s lokálně propalovanými místy, která následně v duchu
ošetřovatelského aktu zalepoval lékařskou náplastí (Ošetřování papíru). Se stejnou senzitivitou vznikaly i Steklíkovy velmi subtilní kresebné textury vytvářené černými i barevnými tušemi, v nichž se formou podprahové konceptuální hry obracel k mysli a kreativitě nás diváků. Sem patří dnes již ikonické cykly tzv. Odstřihovánek, Nastřihovánek a právě i nabízených Zamalovánek s podtitulem Uhlí, které umělec vytvářel v průběhu politicky nepříznivých sedmdesátých a osmdesátých let.