32. Petr Veselý (*1953), Ozvěna, 1988

32.

Petr Veselý

(*1953)

 

 

Ozvěna, 1988

olej, plátno, rám, 84,5 × 65,5 cm
sign. PETR VESELÝ

oil, canvas, frame, 84,5 x 65,5 cm

signed PETR VESELÝ

60 000 Kč ~ 2 400 €

literatura
R. Adam (ed.): 1984_1985 Česká malba generace 80. let, Mediagate ve spolupráci s Nadačním fondem současného umění – Wannieck Gallery, Brno 2010, s. 307.

 

info
Podobně jako s malbou nebo kresbou pracuje Petr Veselýtaké s textem, který vkládá na plátno v podobě slov, vlastních úvah, básní nebo citací oblíbených básníků. Obraz Klenba patří do série, ve které rozpracovává text jako výtvarný prostředek. Autor zde kombinuje tahy štětce a slova. Slova, jež nedávají přesný smyl, splývají s malbou, jsou překrytá skvrnami, malířskými
tahy, záměrně ukryta. Vytváří tajemný vzkaz, který není zcela čitelný. Pomocí jednotlivých fragmentů slov se jen letmo můžeme přiblížit k tomu, co slova samotná sdělují, sdělují‑ li vůbec. Zároveň však stále sledujeme výrazově čistou malbu.
Obraz má několik vrstev. První vrstva se jeví jako jasná silná monochromní malba, která je pro autora typická, připomínající vzdáleně krajinu. Autor se často pohybuje v různých odstínech bílé, šedé, obrysy určují jen silné tahy štětce. Druhá vrstva, která se nám odkrývá, je vrstva slov, ony útržky vět, vzkaz nebo snad vzpomínka. V mysli se nám pomocí těchto dvou vrstev spojí obraz krajiny a pocit, že slova, která – nejsou‑li vyřčená včas – jsou jen bezvýznamnou hmotou něco připomínající, a tím se ocitáme zpět zase jen v oné původní krajině.