31. Margita Titlová Ylovsky (*1957) z cyklu Kresby do stínů, 1983

 

tužka, akryl, prořezávaný papír, rám, sklo,  73 × 102 cm
sign. Margita Titlová Ylovsky 83

 

90 000 Kč

 

LITERATURA
Kol. autorů: Margita Titlová Ylovsky. Identita. Brno: Aparat. 2017, s. 64.

 

INFO

Cyklus Kresby do stínů spadá do prvopočátků tvorby Margity Titlové Ylovsky a můžeme jej považovat za první ucelený kresebný soubor, který se stal nosným a určujícím pro autorčin další vývoj. Tématem je zde zobrazení vlastní figury ve vztahu se světlem vytvářejícím stín, stín jako důkaz reálné existence v závislosti na čase. Kresby do stínů jsou záznamy z intimního pocitového světa, transformovaného do abstraktní formy linií, dotyků, až po expresivní destruování a prořezání kresby. Tyto záznamy jsou postupně doplňovány dalšími gestickými a časově náročnými postupy, které se od figury odklání a stávají se samy o sobě nosnými. Pro poslední kresby z cyklu (k nimž patří i nabízená kresba) je zobrazení figury již jen doplňující, důležitým momentem je zde gesto a záznam akce. Soubor předznamenává autorčiny nejznámější gestické kresby, kresby rtěnkou a performance, které jsou v kontextu českého výtvarného umění naprosto unikátní.