24. Kurt Gebauer (*1941), Plátna II, 1995

24. Kurt Gebauer (*1941)
Plátna II, 1995

 

kresba ohněm na plátně, 250 × 135 cm

 

140 000 Kč ~ 5 600 €

 

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

 

Svými Plavkyněmi, Trpaslíky, Zdraviči a celou řadou dalších zásadních děl si Kurt Gebauer vydobyl pozici jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti. Jeho tvorba, spojovaná obvykle s proudem tzv. české grotesky, vycházela vždy především z reakce na společenskou i politickou situaci současného člověka a po sametové revoluci u něj tato motivace začala nabývat ještě přímočařejšího charakteru (např. Pokus o prodloužení nadšení, Stříhání vlajky, Gottwklec).

Dílo s názvem Plátna II vychází ze série prací, které Gebauer vytvořil v době vrcholícího válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii a které byly spolu s díly dalších autorů v roce 1995 věnovány Národní galerii v Sarajevu. Intenzivně prožívané události válečného běsnění na Balkáně se promítly do mimořádného, velmi silného souboru děl s existenciálním podtextem. Silueta člověka se vzpaženýma rukama a pohledem upřeným nahoru evokuje pohyb směrem vzhůru, který může být na jednu stranu osvobozující (jak jej známe z Gebauerových Plavkyň), na druhou stranu je však v tomto případě především mementem mori, připomínajícím relativitu lidské existence, nestálou povahu bytí člověka ve světě, po němž nakonec zůstane jen efemérní vzpomínka, postupně mizející stopa nejasných obrysů. Syrovost výrazu díla podtrhuje minimalizace výtvarných prostředků a použití techniky kresby ohněm na volně visícím plátně, kdy při samotném procesu vzniku díla mohlo vlastně kdykoli dojít k jeho zničení. Motiv siluety člověka na plátně Gebauer rozvíjel také koncem devadesátých let, tentokrát však šlo o kresbu (či otisk) těla červeným vínem, tedy látkou, která opět zdůrazňuje mnohovýznamový charakter jeho děl.

– Martina Mrázová