20. Karel Adamus (*1943), Studie vertikály, studie horizontály, 2 ks, 1981

20.

Karel Adamus

(*1943)

 

 

Studie vertikály, studie horizontály, 2 ks, 1981

milimetrový papír, rám, sklo, 29,5 × 21 cm; 21 × 29,5 cm
sign. na rubu STUDIE HORIZONTÁLY Karel Adamus 1981; STUDIE
VERTIKÁLY Karel Adamus 1981

graph paper, frame, glass, 29,5 x 21 cm; 21 x 29,5 cm

signed verso STUDIE HORIZONTÁLY Karel Adamus 1981; STUDIE VERTIKÁLY Karel Adamus 1981

12 000 Kč ~ 480 €

info
V tvorbě Karla Adamuse můžeme v osmdesátých letech pozorovat splývání lyrického a konceptuálního myšlení. „Smyslem těchto děl již není jen básnická, metaforická reflexe, ale také zkoumání vztahů, navozování vazeb mezi možnými podobami různého významu téhož výchozího „obrazu“ (ať již vizuálního či verbalizovaného). Zřejmou syntézou obou aspektů jsou pak cykly z posledních dvou let, které formou metafory proměňují určité petrifikované významy – to platí třeba o souboru „studií“ z let 1980–1981, u nichž je k určitému obrazovému materiálu přiřazen význam, který z něj činí „studii“ o určitém pojmu.
(z textu Jiřího Valocha ke katalogu Karel Adamus / Pavel Rudolf / Jan
Wojnar)