Jan Svoboda, Grafitový střed, 2002

Jan Svoboda

(*1955)

 

Grafitový střed, 2002

 

grafit, plátno, 125 x 145 cm
sign. na rubu JAN SVOBODA “GRAFITOVÝ STŘED” 2002

 

cena na vyžádání

 

vystaveno
Malby — světlo, prostor, čas, Galerie Václava Špály, Praha 2016

 

info
Všechno je uprostřed
Řekněme, že volná tvorba Jana Svobody je převážně centristická, nejenom v kompozici, ale hlavně v myšlení. Centristická, tedy koncentrovaná do středu,
k němuž míří vše, trefa na střelnici stejně jako hledání absolutna. Středem dění, myšlení a bytí je soustředěnost do bodu, jenž může mít banální podobu nalezeného předmětu, k němuž má Svoboda vždy hluboký osobní vztah, nebo podobu zhmotnění duchovního náboje Vánoc, Velikonoc, svatozáře či ukřižování.

Z úvodního slova Jaroslava Maliny pro katalog Malby — světlo, prostor, čas, Galerie Václava Špály, Praha 2016

 

Graphite Centre, 2002

grafphite, canvas, 125 x 145 cm
signed JAN SVOBODA “GRAFITOVÝ STŘED” 2002 on the reverse

 

exhibited
Malby — světlo, prostor, čas, Václav Špála Gallery, Prague 2016