12. Jiří Hilmar (*1937), Bez názvu, 1976

12.

Jiří Hilmar

(*1937)

 

 

Bez názvu, 1976

transparentní papír, plátno, dřevo, 120 × 120 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 76

transparent paper, canvas, wood, 120 x 120 cm

signed verso Hilmar Jiří 76

140 000 Kč ~ 5 600 €

info
V průběhu sedmdesátých let začal Jiří Hilmar kromě papíru a kartonu uplatňovat i další materiály, jako jsou šňůry, látky a dřevo, přičemž využíval jejich významových kvalit. Jedním z důležitých okruhů byla díla založená na vrstvení transparentního papíru, který umělec fixoval na plátno a desku. Jako se usazují vrstvy půdy, jako se v průběhu tisíciletí vrství lidská zkušenost, překrýval Hilmar podkladovou plochu téměř nehmotnými papírovými pláty, které je divák schopen rozlišit pouze v místech, kde je některá z vrstev z vrásnělá, perforovaná nebo odchlípnutá. Tyto citlivé monochromy jsou dalším stupněm vzájemného dialogu mezi výtvarným dílem a jeho pozorovatelem. Přímý vztah optického reliéfu a diváka založený na vyvolání vizuálních dějů je zde vystřídán psychologickou situací, kdy je pozorovatel přiváděn do stavu ztišení a maximální koncentrace, probouzející skrytou senzibilitu a schopnost intuitivně vnímat skutečnosti, které podvědomě pouze tuší, ale nemůže je empiricky ověřit.