Augustin Mervart (1889—1968), Podzim na Valašsku, 1914

Augustin Mervart

(1889—1968)

Podzim na Valašsku, 1914

olej, plátno, rám, 100 × 109
sign. Aug. Mervart. 1914.

oil, canvas, frame, 100 x 109

signed Aug. Mervart. 1914.

cena na vyžádání

info
Augustin Mervart, malíř krajinář a příležitostně vedutista. Studoval figurální řezbářství na Státní odborné škole pro uměleckořemeslné zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1903–1908, Fr. Hrachovec, A. Balán, V. Hoffrichter), malířským vzorem a učitelem mu byl Bohumír Jaroněk a pro jeho budoucí tvorbu bylo důležité rovněž setkání s díly významných krajinářů – členů SVUM – A. Kalvody, R. Havelky, S. Lolka. K tvůrčímu rozvoji paradoxně přispěla zkušenost z bojišť první světové války – kresba a malba zde byly únikem od válečných prožitků. Od roku 1919 se trvale usadil v Přerově a téhož roku se stal členem SVUM, ve dvacátých letech podnikl několik studijních cest do Itálie a Jugoslávie. Hlavním těžištěm jeho výtvarné tvorby však zůstává po celou dobu především Přerovsko a jeho rodný kraj – Valašsko.
Raná práce Podzim na Valašsku nese ještě zřetelné prvky secesního dekorativismu a zjevně úzce souvisí se soudobou malbou Bohumíra Jaroňka, jehož vliv je ostatně patrný i v dalších Mervartových dílech tohoto období. Barevně i kompozičně je nápadně blízká Jaroňkovu obrazu Podzim na Valašsku, zdá se dokonce, že jde o tentýž krajinný motiv, viděný pouze z mírně jiného úhlu. Přes jistou míru dekorativní stylizace se však zde už projevuje to, co je pro další Mervartovu tvorbu příznačné – snaha věrně zachytit tvář krajiny. Statek a napůl sklizené zelné pole v popředí je bezprostředním záznamem reálné scenérie s dokonale zachycenou atmosférou podzimního dne. Koloristicky autor staví na kontrastu výrazných oranžových tónů podzimně zbarvených stromů a klidných zelení mozaiky políček, luk a pastvin, celkově je však malba spíše tlumená, jen s několika výraznějšími akcenty. V každém případě jde o zajímavý pohled na počáteční fázi malířské cesty umělce, který patří k výrazným představitelům klasické české krajinářské školy.
PhDr. Kateřina Svobodová