Karel Schadt (1888—1952), Cesta březovým lesem, nedat.

Karel Schadt

(1888—1952)

Cesta březovým lesem, nedat.

olej, plátno, rám, 92 × 131 cm
sign. K. SCHADT

oil, canvas, frame, 92 x 131 cm

signed K. SCHADT

cena na vyžádání

info
Karel Schadt, malíř krajinář, žák Aloise Kalvody (1911–1916). Působil v Praze, své práce často vystavoval v mnoha českých a slovenských městech, ale i ve Vídni. Patřil k pilným a dobře zavedeným autorům meziválečné doby, např. na výstavě v Pardubicích v roce 1928 prezentoval přes 120 prací. Díky  obchodnímu úspěchu svých děl mohl uskutečnit řadu studijních cest do Německa a Jugoslávie, procestovat Itálii a pobýt také v Paříži, s oblibou maloval na Slovensku, zejména v Tatrách.

Lesní interiér v různých ročních dobách byl Schadtovým preferovaným motivem a četnost výskytu jeho prací na uměleckém trhu svědčí o tom, že byl ve své době běžně zastoupen v českých a slovenských domácnostech. Rozměrné plátno Cesta březovým lesem je důkazem, jak dobře tento dnes už pozapomenutý malíř pochopil kalvodovskou lekci a svého učitele nezapře ani obsahově, ani formálně. Typické břízky v efektním podzimním zbarvení lemují lesní cestu a otevírají daleký průhled do nížiny pod oblačným nebem, krajina v pozadí se vyznačuje velmi kultivovaným koloritem jemných pastelových tónů.
Obraz vyzařuje lehce posmutnělou atmosféru nastupujícího podzimu a představuje kvalitní ukázku meziválečné malířské produkce.
PhDr. Kateřina Svobodová