104. Alice Nikitinová (*1979), Plakát, 2011

 

olej, akryl, plátno, 110 × 75 cm
sign. “PLAGÁT” 2011 ALICE NIKITINOVÁ,
přiložen certifikát autenticity

 

48 000 Kč

 

VYSTAVENO
Galerie 207, VŠUP Praha 2011.
Maličkosti, Galerie Dole, Ostrava 2011.
Tetris, Hit Gallery, Bratislava 2012.

 

INFO

Alice Nikitinová vystudovala Střední uměleckou školu v ukrajinském Kyjevě, na kterou navázala Akademií výtvarných umění v Praze, kde mezi lety 1998–2004 navštěvovala Ateliér malby I u Jiřího Sopka. Od roku 2008 do 2011 absolvovala několik rezidenčních pobytů v Haagu, Amsterdamu atd. Hojně vystavuje po celé České republice, ale také v západní Evropě, příležitostně v Americe. Její tvorba se od počátku zaměřuje na abstrahující malířský projev a základní barevné tóny, přičemž jsou zde vzdáleně patrné ozvuky ruské meziválečné avantgardy. Její obrazy však vždy mají konkrétní a předmětné téma, které abstrahuje na hranici rozpoznatelnosti. Jde zejména o všednodenní a obyčejné předměty. Nikitinová, která nikdy nepatřila do žádné umělecké skupiny, tím poukazuje na poezii i jistou estetickou přitažlivost věcí, jimž běžně tuto vlastnost nepřisuzujeme, jako jsou například dopravní značky, ochranné pracovní pomůcky, nářadí, drogistické zboží, ovoce a zelenina, části nábytku nebo kancelářské sponky. Její malba, ačkoliv zdánlivě připomíná geometrickou abstrakci, není zcela geometricky přísná – umělkyně záměrně dává pro-stor nepřesnostem, rozehrává tak, a zároveň mírně zpochybňuje, dokonalost a přímočarost geometrické abstrakce. Nikitinová na sebe poprvé upozornila mezi lety 2006 až 2007 sérií „dělnických“ obrazů, kde převažovala radikálně stylizovaná figurace a výrazná barevnost. Části dělnického oděvu také ráda převáděla do abstrahujících maleb, výraznými tématy se tak staly reflexní pruhy na oděvu nebo gumové rukavice. Ironický podtext pak mají malby vyrovnávající se s avantgardními uměleckými směry, v nichž zpracovává motiv otevřené knihy – většinou monografie některého ze slavných autorů minulosti (2011). Od roku 2010, kdy se stala jednou z finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého, se začala věnovat volnému cyklu Plakátů. Plakátovací plocha umělkyni zaujala jako změť jednotlivých kompozic. Na svých plátnech však eliminuje jakékoliv – ať vizuální či textové – sdělení, které bývá podstatou existence tohoto artefaktu. Zajímá ji pouze daná kompozice, způsob uchycení plakátu, popřípadě rezidua, která zbyla po předchozích propagačních nosičích. Obraz Plakát (olej a akryl na plátně, 2011), jenž je nabízen v aukci, je jedním z reprezentativních zástupců cyklu. Patří mezi ta plátna, kde je základní téma redukováno na úplné minimum. Abstrahovanost se netýká pouze formy, bez samotného názvu plátna bychom jen obtížně hledali pravý obrazový námět a viděli bychom za ním pouhou abstrakci. Jde o hru s významem a jeho zamlžováním. O poznání konkrétnější je obraz z roku 2013 s názvem Petržel a cuketa na stole. Nikitinová si zde zvolila nezvyklou perspektivu – pohled shora – přičemž základním stavebním prvkem obrazu je kruh stolu, na jehož okrajích leží v protilehlých bodech dva kusy zeleniny. Jak je pro Nikitinovou příznačné, vystačí si pouze se čtyřmi základními barvami. Objekty stínuje pouze minimálně – spíše grafickým způsobem pomocí černé linky, čímž zcela přiznává dvourozměrnost obrazové plochy. Mezi případy maximalizace významu jinak marginálního tématu a zároveň co největší možné míry ploš-ného sdělení spadá i obraz Velký rožek (olej na plátně) z roku 2013.

Martin Vaněk