Jan Svoboda (1934–1990), Předobraz, 1975–1976

Jan Svoboda (1934–1990)
Předobraz, 1975–1976

 

černobílá fotografie, vintage print, pasparta, rám sklo

19 × 14 cm

 

36 000 Kč 

 

INFO
Svoboda prohlašoval: „Nejsem fotograf, nenávidím fotografii,“ přesto patřil k nejzajímavějším osobnostem české fotografie. Fotografoval převážně zátiší a velkým vzorem mu byl Josef Sudek. Fotografie vlastních děl, reliktů a interiéru jeho ateliéru pochází ze Svobodova vrcholného období.

 

LITERATURA
Jiří Pátek, Pavel Vančát, Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Moravská galerie v Brně 2015, s. 143.

 

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno ze sbírky Václava Boštíka.